جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۷
دانشجویان حمیدرضا مالمیر
۱
دوره های آموزش داده شده
۲
بررسی ها
۹
دنبال کنندگان حمیدرضا مالمیر
hamidrezamalmir212ha
  • مستی اقاجری
  • سید محمد مدنی
  • محمدحسین عدلو
  • محمد سلطان زاده
  • سعید خاوری
  • سید احمد سیدی
  • مالمیر حمیدرضا
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های حمیدرضا مالمیر

علاقه مند به کامپیوتر و هر چیزی که به آن ربط داشته باشد!
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر