تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها در جشنوراه شروع تابستان جشنواره تابستانه
۱۴۰
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۱۳
دوره های آموزش داده شده
۲۹
بررسی ها
۱۸
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • محمدعلی نقدزاده
  • Parsparsaa sarkhosh
  • Iman Farahi
  • عبدالله حسینی
  • بابک مجدی
  • محمدحسین عدلو
  • کریم میرشاهی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر