تا 60% تخفیف در جشنواره پاییز هزار رنگ لیموناد ... مشاهده_همه_تخفیفات
۳۰
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۷
دوره های آموزش داده شده
۱
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • محمد گورکانی زرندی
  • محمدحسین عدلو
  • Parsparsaa sarkhosh
  • علی دهقان

بیوگرافی و آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر