از بهمن تا عید بهترین فرصت کسب مهارت، تا 55% تخفیف ویژه به مدت محدود ... مشاهده_همه_تخفیفات
۴۲
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۷
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • علی دهقان
  • محمد گورکانی زرندی
  • Parsparsaa sarkhosh
  • محمدحسین عدلو

آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر