۳
دانشجویان فود آکادمی
۱
دوره های آموزش داده شده
۵
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان فود آکادمی
imnesfonii
  • خشايار خواجه نوري
  • محمدحسین عدلو
  • فاطمه عموهاشمی

بیوگرافی و آموزش های فود آکادمی

  • وب سایت شخصی
آشپزی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر