۱۱
دانشجویان فود آکادمی
۱
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۹
دنبال کنندگان فود آکادمی
imnesfonii
  • zahra Amiri
  • zohreh kamalzadeh
  • نفیسه رباط جزی
  • گلناز استواری
  • اکرم صادقی
  • خشايار خواجه نوري
  • محمدحسین عدلو
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های فود آکادمی

  • وب سایت شخصی
آشپزی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر