logo campain
۵۲۳
دانشجویان لوح سما
۴۴
آموزش های ارائه شده
۱۲۴
بررسی ها
۱۷۶
دنبال کنندگان لوح سما
lohesama
  • علی موسی خانی
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • sina
  • سهیل نیک سرشت
  • همه دنبال کننده ها
  • لوح سما (lohesama)

مجموعه فرهنگی لوح سما تهیه کننده فیلم‌های آموزشی

درباره لوح سما (lohesama) : مرجع فیلم آموزشی درسی دانشگاهی و فیلم آمورشی نرم افزارهای مهندسی، هنر و موسیقی است. همه ویدیوها و محتواهای آموزشی لوح سما توسط اساتید مجرب تدریس شده اند.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط لوح سما را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر