logo campain
۱۳۳
دانشجویان رحیم لطفی
۱۵
آموزش های ارائه شده
۱۹
بررسی ها
۲۲
دنبال کنندگان رحیم لطفی
mrlotfi
  • محمد امین رجبی
  • M بی نام
  • رضا احمدی
  • mahmood بی نام
  • نام نام خانوادگی
  • نام نام خانوادگی
  • نام نام خانوادگی
  • همه دنبال کننده ها

رحیم لطفی (Rahim Lotfi)

ارشد نرم افزار و مدرس دانشگاه
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر