۷۶۰
دانشجویان کدفرند
۲۰
آموزش های ارائه شده
۱۳
بررسی ها
۶۰
دنبال کنندگان کدفرند
mycodei175
  • حدیث ملکی
  • خه بات اکبری
  • نامفاطمه نام خانوادگرضاییی
  • R
  • نصیری نصیری
  • mehdi hosseinzade
  • کاربر سایت
  • همه دنبال کننده ها

کدفرند (codefriend)

آموزش تخصصی برنامه نویسی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر