logo campain
۷۰
دانشجویان امید کریمی
۱
آموزش های ارائه شده
۰
بررسی ها
۲
دنبال کنندگان امید کریمی
omi2.game
  • مریم رهنما
  • فهیمه  سیدی

امید کریمی (Omid Karimi)

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر