۱۹۳۳
دانشجویان امید کریمی
۱
دوره های آموزش داده شده
۳۱
بررسی ها
۱۲۵
دنبال کنندگان امید کریمی
omidkarimi7945
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • جلال احمدی
  • atefeh YOUSEFI
  • سعیده ترکانی
  • hadi kamizi
  • علی کارگران
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های امید کریمی

  • تلگرام

درباره امید کریمی : امید کریمی مدرس و مشاوره کسب وکارهای اینترنتی - سئو - مدیر وب سایت رایان طرح

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط امید کریمی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر