جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۱۴۲
دانشجویان پدرام شاه صفی
۱
دوره های آموزش داده شده
۲۱
بررسی ها
۴۷
دنبال کنندگان پدرام شاه صفی
pd.shahsafi
  • بدون نام بدون نام
  • لاله توسلی
  • علی حیدریان
  •  شهرزاد حکمت
  • وحید ناییج
  • حسین اسماعیلی
  • حسن مکاری
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های پدرام شاه صفی

درباره پدرام شاه صفی : Python Full Stack Developer at Space Research Center

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط پدرام شاه صفی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر