۲۷
دانشجویان پدرام شاه صفی
۱
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۸
دنبال کنندگان پدرام شاه صفی
pd.shahsafi
  • حامد آرام
  • حسن مکاری
  • وحید ناییج
  •  شهرزاد حکمت
  • احمد نوراللهی
  • مینی مکس
  • علی پرویزی
  • همه دنبال کننده ها
  • بیوگرافی و آموزش های پدرام شاه صفی

درباره پدرام شاه صفی : Python Full Stack Developer at Space Research Center

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط پدرام شاه صفی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر