۱۳
دانشجویان رامین ساجدی
۵
دوره های آموزش داده شده
۱۷
بررسی ها
۶
دنبال کنندگان رامین ساجدی
raminsajedi7
  • مجتبی موحدی نسب
  • علی انیسی
  • اصلان شجاعی
  • میم اقاجری
  • محمدحسین عدلو
  • شهاب حسینی

بیوگرافی و آموزش های رامین ساجدی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر