تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها در جشنوراه شروع تابستان جشنواره تابستانه
۷
دانشجویان حسین سلیمی
۲
دوره های آموزش داده شده
۱
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان حسین سلیمی
salimi.hoseein90
  • فاطمه عموهاشمی
  • سانی پروا
  • محمدحسین عدلو

آموزش های حسین سلیمی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر