۲۱
دانشجویان سیامک سالکی
۲
آموزش های ارائه شده
۱۰
بررسی ها
۱۳
دنبال کنندگان سیامک سالکی
siamaksaleki
  • خلیل حبیبی
  • لینا طوسی
  • ضیاء پورسمندی
  • زرار یوسفی
  • هانی اورکی
  • محمد حسینی
  • Behnaz بی نام
  • همه دنبال کننده ها

سیامک سالکی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
طراح و مدرس گرافیک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر