جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۵۳
دانشجویان سیدمهدی وفایی
۲
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۱۶
دنبال کنندگان سیدمهدی وفایی
svafaie12
  • بدون نام بدون نام
  • محمد یاسری
  • حامد یاسری
  • محمدحسین عدلو
  • حمیدرضا باقی زاده
  • جلال عسکری
  • حسن رضایی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های سیدمهدی وفایی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
تدوین فیلم.گرافیک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر