logo campain
۷۶
دانشجویان سیدمهدی وفایی
۲
آموزش های ارائه شده
۱۰
بررسی ها
۲۰
دنبال کنندگان سیدمهدی وفایی
svafaie12
  • بدون نام بدون نام
  • محمد یاسری
  • cryptocurrency بی نام
  • حسن رضایی
  • fataneh layeghi
  • حمیدرضا باقی زاده
  • zohreh kamalzadeh
  • همه دنبال کننده ها

سیدمهدی وفایی (SeyedMahdi Vafaie)

  • اینستاگرام
  • تلگرام
تدوین فیلم.گرافیک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر