logo campain

پکیج های آموزش هوش مصنوعی و علم داده

نحوه جستجو
پکیج های آموزش هوش مصنوعی و علم داده

با دسته آموزش هوش مصنوعی و علم داده رسانه آموزشی لیموناد به دنیای علم داده وارد شوید، این دسته مجموعه کاملی از • آموزش علم داده با پایتون، • آموزش هوش مصنوعی با پایتون، • آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی با پایتون، • آموزش احتمال و کاربرد آن در علم داده، • آموزش کتابخانه های کار با داده در پایتون، • آموزش رسم نمودار سه بعدی و دو بعدی در پایتون با matplotlib است.