بهار آموزشی لیموناد تا 60% تخفیف برای همه آموزش‌ها همه تخفیف‌ها

پکیج های آموزش مذاکره


نحوه جستجو

پکیج های آموزش مذاکره

مهارت مذاکره برای مدیران و فروشندگان بسیار مهم است، در لیموناد دوره هایی برای آموزش اصول مذاکره، زبان بدن، نحوه صحیح گوش دادن و ... عرضه شده.