logo campain

فیلم آموزش کاربرد Few, A Few - Little, A little در مکالمه زبان انگلی

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "فیلم آموزش کاربرد Few, A Few - Little, A little در مکالمه زبان انگلی" :

در این آموزش تک قسمتی کاربرد Few, A Few, Little, A little در مکالمه زبان انگلیسی را فرا خواهید گرفت.

در بخش اول از مجموعه ی تک قسمتی آموزش زبان انگلیسی قصد دارم کاربرد Few و A Few Little و A little در مکالمات زبان انگلیسی را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهم

این عبارات بسیار مهم و پر معنا هستند.ببینید، بیاموزید و آن را با دوستان خود نشر دهید.

"فیلم آموزش کاربرد Few, A Few - Little, A little در مکالمه زبان انگلی" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید