logo campain

تولید محتوای آموزشی و الکترونیکی

توضیحات "نحوه محاسبه مساحت زمین با گوگل ارث" :

در آموزش می توانید با کمک نقشه هوایی google earth مساحت تیکه زمینی را به سادگی و با دقت بالا محاسبه کنید (زمین های نامنظم، زمین های قناس و ... )

در آموزش نحوه محاسبه مساحت زمین با گوگل ارث به کمک نقشه هوایی در google earth مساحت هر ناحیه ای را که بخواهیم می توانیم به دست آوریم. برای این کار ناحیه را در گوگل ارث مشخص می کنیم و مساحت آن را می بینیم.

با استفاده از این ابزار کار آمد Google Earth به راحتی مساحت یک زمین کشاورزی ، مدرسه ، منزل و ... را حساب کنید.

"نحوه محاسبه مساحت زمین با گوگل ارث" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید