logo campain

آموزش قواعد عمومی عربی (مبحث جامد و مشتق در عربی)

توضیحات "آموزش قواعد عمومی عربی (مبحث جامد و مشتق در عربی)" :

در ویدیو آموزش قواعد عمومی عربی قصد داریم به آموزش رایگان قواعد عمومی عربی و تدریس جامد و مشتق در عربی بپردازیم.

یکی از موارد مهم برای فراگیری هر زبانی، قواعد آن زبان است در این آموزش کوتاه قواعد اسم های جامد و مشتق در سطح عمومی عربی را خواهید آموخت.

آنچه  در دوره آموزش قواعده عمومی عربی بیان خواهد شد:
1- تعریف اسم جامد و اسم مشتق
2- تفاوت اسم های جامد و مشتق
3- دستبه بندی انواع اسم های مشتق

دستبه بندی انواع اسم های مشتق:
• اسم فاعل
• اسم مفعول
• صفت مشبهه
• اسم مبالغه
• اسم زمان
• اسم مکان
• اسم تفضیل

برای درک بهتر مطالب برای هر کدام از قواعده بیان شده مثالی بیان خواهد شد.

"آموزش قواعد عمومی عربی (مبحث جامد و مشتق در عربی)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید