logo campain

مشاور و مدرس سیستم سازی

توضیحات "فرمول سریع سیستم سازی کسب و کار در 60 دقیقه!" :

در ویدیوی فرمول سریع سیستم سازی کسب و کار، شما را در 60 دقیقه بصورت رایگان با سیستم سازی در کسب و کار آشنا خواهیم ساخت.

سیستم سازی کسب و کار شامل تمام فعالیت هایی است که برای خودکار سازی کسب‌ و‌ کار انجام می شود تا با کمترین نظارت و دخالت مدیر، کارها به خوبی پیش برود. سیستم سازی در کسب و کار به مدیران کمک می کند تا وقتی در محل کار نیستند تمامی کارها به خوبی پیش برود و وابستگی کسب‌ و‌ کار به مدیران کاهش یابد.
در دوره فرمول سریع سیستم سازی کسب و کار قصد داریم صفر تا صد چرخه ی سیستم سازی و مراحل انجام آن و تکنیک های اجرای آن را بیان کنیم. سیستم سازی بستر رشد و توسعه کسب و کار شما را ایجاد می کند.  

مراحل سیستم سازی کسب و کار:
• طراحی سیستم
• چیدن روال ها
• فکر بر روی سیستم
• عیب یابی سیستم طراحی شده
• بهینه سازی
• توجیه کارمندان
• اجرا
• ارزیابی در بازه زمانی مشخص

تاکید می کنیم حتماً این ویدیو را با تمرکز خیلی زیاد ببیند چون در هر ثانیه آن نکاتی بسیار مهم و اثرگذار بیان می شود. بنابراین بهتر است حین مشاهده ویدیو هم یادداشت برداری کنید و هم در همان لحظه تمارین را انجام دهید. 

"فرمول سریع سیستم سازی کسب و کار در 60 دقیقه!" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید