logo

توضیحات "سمینار پازل کسب و کار" :

در فیلم سمینار پازل کسب و کار به صورت کلی به آموزش کلیاتی در مورد کسب و کار و نحوه ارتباط برقرار کرد در مذاکرات خواهیم پرداخت.

با یک دوره دیگر از آقای فربد طهرانی مدرس فنون و اصول مذاکره در خدمت شما هستیم.

در این دوره آموزشی به صورت کلی اصول اولیه یک مذاکره که نیاز هر مدیر کسب و کار است را خواهیم گفت. پس از مشاهده این دوره، دیگر نحوه ارتباط برقرار کردنتان مانند سابق نخواهد بود، زیرا شما از این پس تکنیک هایی را آموخته اید که در برقرار کردن ارتباطات و مذاکرات شما را مقتدر می سازد، و شما کنترل کننده ارتباطات خود خواهید شد.

آنچه در سمینار پازل کسب و کار بیان خواهد شد:
• راه های نفوذ در دل‌ها چیست؟
• اعتماد به نفس در روابط
• انواع کانال های ارتباطی چیست؟
• ارتباط موثر غیرکلامی چیست؟
• و ...

"سمینار پازل کسب و کار" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید