logo campain

مشاور و مدرس سیستم سازی

توضیحات "وبینار رایگان چگونه مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار شویم؟" :

در وبینار چگونه مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار شویم، به مهارت های ضروری مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار و جعبه ابزار مشاوره مدیریت فرایند خواهیم پرداخت.

وبینار چگونه مشاور کسب و کار شویم؟ برای افرادی که مصمم به تبدیل شدن به یک مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار هستند بسیار مفید خواهد بود. در این دوره راه تبدیل شدن به مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار و اینکه مدیریت فرایند چیست؟ آیا مدیریت فرایند بازار کار خوبی دارد؟ آیا می توان با مدیریت فرایند کسب و کار ها را متحول کرد یا خیر؟ و بسیاری موارد مهم دیگر از جمله مهارت های ضروری مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار و جعبه ابزار مشاوره مدیریت فرایند خواهیم پرداخت.

آنچه در وبینار رایگان چگونه مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار شویم؟ بیان خواهد شد: 

• برای فعالیت در حوزه مدیریت فرایند چه تخصص هایی لازم است و چگونه باید کسب کنیم؟
• چگونه بهترین متخصص مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار باشیم؟
• نقشه راه استقرار مدیریت فرایند برای شرکت های ایرانی چه مراحلی دارد؟
• چه طور جایگاه سازی و متقاعد سازی را برای استقرار مدیریت فرایندها در سازمان ها انجام دهیم؟
• فرایند و مدیریت فرایند چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ چه دستاوردهایی باید انتظار داشته باشیم؟
• آینده شغلی متخصصین مدیریت فرایند در ایران و دنیا را خواهید شناخت.
• با ویژگی های و مهارت های فردی یک مشاور مدیریت فرایند آشنا می شوید.

در این دوره ما سعی داریم مسیر گام به گام تبدیل شدن به یک متخصص و سپس مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار را بصورت کاربردی بیان کنیم.

"وبینار رایگان چگونه مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار شویم؟" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید