کارشناس مهندسی برق - مخابرات و کارشناسی ارشد جامعه شناسی

توضیحات "یادگیری مفهوم HTTPS با جادی" :

در این ویدیو کوتاه جادی بصورت کاملا مفهومی به https و محرمانه شدن اطلاعات با آن خواهد پرداخت و پروتکل TLS را شرح خواهد داد.

در این ویدیو شما ابتدا باید یک دانش نسبی از مفهوم کلید عمومی و خصوصی داشته باشید و سپس این ویدیو را تماشا کنید همانطور که گفتیم در این ویدیو کوتاه در 5 دقیقه جادی به اینکه چطور اطلاعاتی که روی HTTPS است و ما با یک سایت رد و بدل می کنیم محرمانه می شوند خواهد پرداخت و پروتکل TLS را شرح خواهد داد.

"یادگیری مفهوم HTTPS با جادی" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید