logo campain

گپ و گفت با جادی با موضوع آیا اسمبلی زنده است؟

کارشناس مهندسی برق - مخابرات و کارشناسی ارشد جامعه شناسی

توضیحات "گپ و گفت با جادی با موضوع آیا اسمبلی زنده است؟" :

در این ویدیو کوتاه جادی به این سوال کاربران که آیا اسمبلی زنده است؟ پاسخ می دهید و سپس به بررسی آن می پردازد.

زبان اسمبلی یک زبان برنامه نویسی سطح پایین برای رایانه ها و دیگر دستگاه های برنامه پذیر است که دستورات آن به کد ماشین و به سخت افزار بسیار نزدیک هستند. سوالی که بسیاری از توسعه دهندگان دارند این است که آیا اسمبلی زنده است؟ و هنوز برنامه نویسی با آن انجام می شود؟

در این ویدیو جادی به این پرسش پاسخ خواهد داد. جادی در ابتدا به بررسی کلی در مورد اسمبلی می پردازد و سپس یک قطعه کد ساده را با زمان اسمبلی نوشته و آن را شرح می دهد.

"گپ و گفت با جادی با موضوع آیا اسمبلی زنده است؟" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید