logo campain

توضیحات "آموزش بخش welcome زبان انگلیسی پایه هفتم" :

در ویدیو آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم قصد داریم بخش Welcome کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم را بررسی کنیم.

دانش آموزان و والدین گرامی می توانید در این ویدیو تدریس بخش Welcom از کتاب انگلیسی پایه هفتم را مشاهده کنید که بصورت حل تمرین خواهد بود و با هم قدم به قدم مباحث را پیش خواهیم رفت. welcome زبان هفتم دارای بخش های مختلفی است که سعی کرده ایم آن  ها را بررسی کنیم.

"آموزش بخش welcome زبان انگلیسی پایه هفتم" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید