۱۸
دانشجویان امیرحسین شابازاده
۴
دوره های آموزش داده شده
۹
بررسی ها
۱۹
دنبال کنندگان امیرحسین شابازاده
a.shabazadeh
  • محمد جواد شکوهی
  • محسن مهرآور
  • mehrdad yavari
  • محمدحسین عدلو
  • AMIN ADIBI
  • danial Rahimi
  • هستی یکتا
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های امیرحسین شابازاده

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر