logo campain

آموزش تغییر طرح صورت با استفاده از ماسک در فتوشاپ

توضیحات "آموزش تغییر طرح صورت با استفاده از ماسک در فتوشاپ" :

با این آموزش شما میتوانید صورت خود یا هر عکسی را به صورت حکاکی شده طراحی کنید و با کمک فتوشاپ و ابزار ماسک میتوانید به جای چهره درون عکس یک تصویر دیگر قرار دهید

با استفاده در از ابزار ماسک در فتوشاپ و در یک آموزش کوتاه می توانید با به تصویری هکاکی شده از عکس صورت تهیه کنید.

"آموزش تغییر طرح صورت با استفاده از ماسک در فتوشاپ" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید