۲
دانشجویان ادریس ساتیاری
۱
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۰
دنبال کنندگان ادریس ساتیاری
edris.satiyari

بیوگرافی و آموزش های ادریس ساتیاری

  • اینستاگرام
  • تلگرام
مهندس شبکه
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر