۴
دانشجویان ادریس ساتیاری
۱
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان ادریس ساتیاری
edris.satiyari
  • ربابه عطری

آموزش های ادریس ساتیاری

  • اینستاگرام
  • تلگرام
مهندس شبکه
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر