۵۴
دانشجویان حامد خالقی اصفهانی
۲
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان حامد خالقی اصفهانی
gahamedesfahani20
  • مرتضی جعفری خباز
  • امیر مقدم
  • امیررضا صبوری
  • وحید نوری
  • مهتاب ملک زاده
  • امیر الهویردیزاده
  • علیرضا یوسفی

آموزش های حامد خالقی اصفهانی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر