۷۴
دانشجویان آرش اکبری
۲
دوره های آموزش داده شده
۲
بررسی ها
۱۱
دنبال کنندگان آرش اکبری
iranaa2
  • بدون نام بدون نام
  • علی رسولی
  • مجید مومنی
  • لیلا کوچکیان
  • میلاد بابازاده
  • پویا کاکایی
  • هادی گلی
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های آرش اکبری

برنامه نویسی و الکترونیک

درباره آرش اکبری : علاقمند به برنامه نویسی و الکترونیک و رابطه این دو باهم

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط آرش اکبری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر