۶۴۹
دانشجویان آرش اکبری
۲
دوره های آموزش داده شده
۱۵
بررسی ها
۳۹
دنبال کنندگان آرش اکبری
iranaa2
  • رضا یاوری
  • بدون نام بدون نام
  • amir miri
  • شیما شکوری
  • پویا کاکایی
  •  فاطمه موخواه
  • محمدحسین عدلو
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های آرش اکبری

برنامه نویسی و الکترونیک

درباره آرش اکبری : علاقمند به برنامه نویسی و الکترونیک و رابطه این دو باهم

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط آرش اکبری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر