50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۵۶۷۲
دانشجویان جواد عوض زاده
۷
دوره های آموزش داده شده
۱۳۳
بررسی ها
۵۱۶
دنبال کنندگان جواد عوض زاده
j.evazzadeh
  • حبیب شمس
  • مرتضی مرادیان
  • مهدی ابوالحسنی
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های جواد عوض زاده

  • اینستاگرام
مهندس نرم افزار

درباره جواد عوض زاده : خلاصه ای از مهارت هام: تجربه تحلیل، طراحی، توسعه و نگهداری دیتابیس عظیم تجربه حرفهای در کار با زبان PHP برای طراحی سیستمهای یکپارچه آنالیز خواستههای صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردی با کارایی باال مهارت مدیریت تیمهای نرمافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای کاربردی داشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل، طراحی، اشکال زدایی و توسعه نرم افزارهای آنالین توانایی رفع نیاز صنایع تا سطح متوسط با مهارت استفاده از مجموعه آفیس حرفهای در کار با CSS3, HTML5 برای ساخت تجربه کاربری مطلوب عالقمند به کار گروهی و توسعه مهارت ها

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط جواد عوض زاده را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر