logo campain
۱۳۸۰۳
دانشجویان جواد عوض زاده
۷
آموزش های ارائه شده
۲۹۵
بررسی ها
۱۱۴۶
دنبال کنندگان جواد عوض زاده
j.evazzadeh
  • علیرضا حبیبیان
  • دانیال ضیایی
  • علی ملک زاده
  • حبیب شمس
  • نسترن شا
  • حسین طاهری
  • مهدی ابوالحسنی
  • همه دنبال کننده ها
  • جواد عوض زاده (Javad Evazzadeh)

  • اینستاگرام
مهندس نرم افزار

درباره جواد عوض زاده (Javad Evazzadeh) : خلاصه ای از مهارت هام: تجربه تحلیل، طراحی، توسعه و نگهداری دیتابیس عظیم تجربه حرفهای در کار با زبان PHP برای طراحی سیستمهای یکپارچه آنالیز خواستههای صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردی با کارایی باال مهارت مدیریت تیمهای نرمافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای کاربردی داشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل، طراحی، اشکال زدایی و توسعه نرم افزارهای آنالین توانایی رفع نیاز صنایع تا سطح متوسط با مهارت استفاده از مجموعه آفیس حرفهای در کار با CSS3, HTML5 برای ساخت تجربه کاربری مطلوب عالقمند به کار گروهی و توسعه مهارت ها

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط جواد عوض زاده را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر