جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۱۲۰۶۲
دانشجویان جواد عوض زاده
۷
دوره های آموزش داده شده
۲۶۰
بررسی ها
۹۵۸
دنبال کنندگان جواد عوض زاده
j.evazzadeh
  • مهدی ابوالحسنی
  • علی ملک زاده
  • حبیب شمس
  • آرین عمرانی
  • مرتضی مرادیان
  • متین دیناشی
  • بدون نام بدون نام
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های جواد عوض زاده

  • اینستاگرام
مهندس نرم افزار

درباره جواد عوض زاده : خلاصه ای از مهارت هام: تجربه تحلیل، طراحی، توسعه و نگهداری دیتابیس عظیم تجربه حرفهای در کار با زبان PHP برای طراحی سیستمهای یکپارچه آنالیز خواستههای صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردی با کارایی باال مهارت مدیریت تیمهای نرمافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای کاربردی داشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل، طراحی، اشکال زدایی و توسعه نرم افزارهای آنالین توانایی رفع نیاز صنایع تا سطح متوسط با مهارت استفاده از مجموعه آفیس حرفهای در کار با CSS3, HTML5 برای ساخت تجربه کاربری مطلوب عالقمند به کار گروهی و توسعه مهارت ها

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط جواد عوض زاده را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر