۲۰۵۳
دانشجویان سعید جمشیدی
۱۶
دوره های آموزش داده شده
۴۵
بررسی ها
۲۷۹
دنبال کنندگان سعید جمشیدی
jamshidicomputer
  • لوزا محسنی
  • سید احمد سیدی
  • رامین محمدی طبع
  • مهدی صیادی
  • مختار مختاری
  • رضا کریمی
  • مهدی بهروزی فر
  • همه دنبال کننده ها
  • بیوگرافی و آموزش های سعید جمشیدی

درباره سعید جمشیدی : اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سعید جمشیدی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر