۱۱۶۴
دانشجویان سعید جمشیدی
۱۶
دوره های آموزش داده شده
۲۳
بررسی ها
۱۵۷
دنبال کنندگان سعید جمشیدی
jamshidicomputer
  • set s
  • احمد طاهریان
  • مرتضی تراب
  • بهزاد پرده نشین
  • ستار دامنی
  • فاطمه عادلی
  • سعيد خان
  • همه دنبال کننده ها
  • بیوگرافی و آموزش های سعید جمشیدی

درباره سعید جمشیدی : اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سعید جمشیدی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر