50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت آغاز فصل گرم تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۲۷۲۹
دانشجویان سعید جمشیدی
۱۶
دوره های آموزش داده شده
۵۸
بررسی ها
۳۸۵
دنبال کنندگان سعید جمشیدی
jamshidicomputer
  • حامد یزدان پناه
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • لوزا محسنی
  • سید احمد سیدی
  • رامین محمدی طبع
  • مهدی صیادی
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های سعید جمشیدی

درباره سعید جمشیدی : اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سعید جمشیدی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر