50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۱۷
دانشجویان مهدی امیری
۶
دوره های آموزش داده شده
۱۳
بررسی ها
۱۴
دنبال کنندگان مهدی امیری
mahdiamiri23
  • علی رضایی
  • شهاب حسینی
  • محمد جلالی
  • محمد لطفی
  • سعید یوسفی
  • محمدحسین عدلو
  • سید احمد سیدی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مهدی امیری

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر