۵۱۳۸
دانشجویان مجید مهاجری
۴۰
آموزش های ارائه شده
۲۲۲
بررسی ها
۴۱۷
دنبال کنندگان مجید مهاجری
majidmohajeri
 • سیاوش کفشگر
 • میثم اسدی
 • محدثه شفیعی
 • اشکان حامدیان
 • جواد نظری
 • امیرحسین حبیبی راد
 • امیر جمالی
 • همه دنبال کننده ها

مجید مهاجری

 • وب سایت شخصی
 • فیسبوک
 • اینستاگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر