۱۷۲۰
دانشجویان مجید مهاجری
۴۰
دوره های آموزش داده شده
۱۵۲
بررسی ها
۱۶۴
دنبال کنندگان مجید مهاجری
majidmohajeri
  • سیاوش کفشگر
  • آرش اکبری
  • ادریس ساتیاری
  • میثم اسدی
  • محدثه شفیعی
  • امیر جمالی
  • محسن بستان
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های مجید مهاجری

  • وب سایت شخصی
  • فیسبوک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر