۲۵۶۰
دانشجویان مجید مهاجری
۴۰
دوره های آموزش داده شده
۱۶۵
بررسی ها
۲۳۵
دنبال کنندگان مجید مهاجری
majidmohajeri
  • سیاوش کفشگر
  • میثم اسدی
  • اشکان حامدیان
  • محدثه شفیعی
  • امیر جمالی
  • محسن بستان
  • امیر حسین سلطانی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مجید مهاجری

  • وب سایت شخصی
  • فیسبوک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر