۲۷
دانشجویان مرتضی دهقانی
۱
دوره های آموزش داده شده
۵
بررسی ها
۱۲
دنبال کنندگان مرتضی دهقانی
morteza.dehghani.t
  • افشین رسولی
  • علیرضا کارگر کارگر
  • مهدی زنجیرانی فراهانی
  • احمد رضایی
  • ABOLFAZL بی نام
  • مریم منصوریان
  • طاها طالعی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مرتضی دهقانی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر