۱۷۲
دانشجویان رضا مرادی
۵
دوره های آموزش داده شده
۱۰
بررسی ها
۱۷
دنبال کنندگان رضا مرادی
mradyrda5
  • بدون نام بدون نام
  • محمد رحیمی
  • فاطمه حقیقی
  • محمد حسین جلالی نژاد
  • علیرضا جلالی
  • محمد شاهین فر
  • محمد شاهین فر
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های رضا مرادی

  • تلگرام
برنامه نویسی پایتون

درباره رضا مرادی : برنامه نویسی پایتون

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط رضا مرادی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر