logo campain
۱
دانشجویان پیوجیم رومی
۱
آموزش های ارائه شده
۱
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان پیوجیم رومی
piyogym.ir
  • siavash niknazar
  • پیوجیم رومی(Piyogym)

  • فیسبوک
  • اینستاگرام
آموزش پیلاتس - یوگا

درباره پیوجیم رومی(Piyogym) : پیوجیم به عنوان یکی از مراکز ارائه آموزش های نوین ورزشی در ایران، فعالیت خود را از سال 1395 آغاز نموده است. هدف اصلی پیوجیم ارتقاء سطح ورزشی و آموزش صحیح پیلاتس، یوگا و سایر ورزش ها می باشد.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط پیوجیم رومی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر