۱۸۳
دانشجویان پویا امیری
۴
آموزش های ارائه شده
۱۱
بررسی ها
۱۷
دنبال کنندگان پویا امیری
pouyaamiri.ir
  • maryam hoseinpour
  • sepehr shahabi pour
  • poya
  • زهرا  غفارزاده
  • علی مرادی
  • نادر مرادی
  • شیوا عیدی
  • همه دنبال کننده ها
  • پویا امیری (Pouya Amiri )

برنامه نویس و دیجیتال مارکتر

درباره پویا امیری (Pouya Amiri ) : برنامه نویس وب و دیجیتال مارکتر، مدیر آکادمی برنامه نویس شو: bec0der.com

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط پویا امیری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر