logo campain
۶۳۰
دانشجویان گروه آموزشی ژیک
۲
آموزش های ارائه شده
۷۹
بررسی ها
۱۰۰
دنبال کنندگان گروه آموزشی ژیک
ZhikGroup
  • حسن مخلصی
  • Behnam-shia- Behnam
  • قادر رضایی
  • ابراهیم صابر
  • amirali astreki
  • سبحان هوشمند
  • esi pour
  • همه دنبال کننده ها

گروه آموزشی ژیک

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر