۶۶
دانشجویان گروه آموزشی ژیک
۲
دوره های آموزش داده شده
۶
بررسی ها
۱۷
دنبال کنندگان گروه آموزشی ژیک
ZhikGroup
  • عنایت اله نیاززاده
  • محمد جوادی
  • رضا فراهانی
  • حسین بختیاری
  • محمدحسین عدلو
  • حسن مخلصی
  • Behnam-shia- Behnam
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های گروه آموزشی ژیک

دوره آموزشی بیشتر