۵۹۴
دانشجویان گروه آموزشی ژیک
۲
دوره های آموزش داده شده
۷۳
بررسی ها
۸۶
دنبال کنندگان گروه آموزشی ژیک
ZhikGroup
  • شیما ترابی
  • ميلاد بنكدار
  • ربابه عطری
  • س و
  • ahmad ahmadi
  • رضا فراهانی
  • امین امیری
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های گروه آموزشی ژیک

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر