logo campain

آموزش گرامر آیلتس حال کامل - Present Perfect

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش گرامر آیلتس حال کامل - Present Perfect" :

در آموزش گرامر آیلتس حال کامل که از مهمترین زمان در بین زمان‌ها است. یعنی در نوک قله آموزش های آیلتسی از لحاظ ساختاری زمان حال کامل یا همان Present Perfect است.

حال کامل در انگلیسی در نوک قله گرامرهای زمان ها قرار دارد.کاربردی ترین و مهمترین زمان در انگلیسی است.پیش نیاز خیلی از مباحث آموزشی در انگلیسی حال کامل است.

حال کامل در زبان انگلیسی بیش از 7 مفهوم دارد و حالت های مختلف خبری - پرسشی - مثبت و منفی که هرکدام از اینها مفاهیم متفاوتی دارند.

دراینجا چندین مفهوم حال کامل را توضیح داده ام. درکل اگر بخواهیم این زمان را در لحن های متفاوت و حالت های مختلف و  کاربردهای مختلف آن را بیاموزیم بیش از 1 ساعت آموزش دارد و بسیار گسترده است چرا که احن های زیادی دارد.

یادتان باشد قبل از اینکه شروع به آموزش های مهارت های آیلتسی کنید ابتدانیازهای اساسی آن مهارت ها را بیاموزید. در مرحله دوم به سراغ آموزش تکنیک های آیلتسی بروید در غیر این صورت بشدت ضربه آموزشی خواهید خورد و دچار سردرگمی و پراکندگی آموزشی می شوید.

با ارسال این مطالب به دوستان خود هم ما و هم دوستانتان را حمایت و یاری آموزشی رسانید.

never give up,

have motivation

be motivated

all is not lost

never say i can

always say i am able to

repeat with yourself: I AM THE BEST

هرگز تسلیم نشو
انگیزه داشته باش
فرد با انگیزه ایی باش
امید هنوز هست!
هرگز نگو میتونم
بگو قطعا می تونم!
تکرار کن با خودت:
من بهترینم

"آموزش گرامر آیلتس حال کامل - Present Perfect" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید