logo campain

آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 - قسمت هشتم

مدرس زبان آلمانی

توضیحات "آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 - قسمت هشتم" :

در بخش هشتم و پایانی آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 به موضوع خريد كردن می پردازیم. در این دوره مکالمه را با تلفظ صحیح آلمانی می آموزید.

با تسلط بر مکالمه روزمره آلمانی، می توانید با فردی که در حال صحبت با آن‌ هستید، راحت تر ارتباط برقرار کنید. در این دوره آموزشی می پردازیم به بخش هشتم مکالمه زبان آلمانی که شامل چند بخش می باشد. این دوره آموزشی برای کسانی که تازه زبان آلمانی را شروع کرده اند مناسب می باشد و فصل به فصل دوره ها سخت تر خواهد شد.

آنچه در بخش هشتم دوره آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 بیان می شود:

• خريد كردن Einkaufen

در این قسمت که بخش پایانی آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 می باشد به مبحث خرید کردن می پردازیم و دو مکالمه در مورد خرید از سوپرمارکت و خرید لباس را بررسی خواهیم کرد.

"آموزش مکالمه زبان آلمانی رایگان سطح A1 - قسمت هشتم" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید