logo campain

آموزش مفهوم سل برودکست شبکه موبایل

کارشناس مهندسی برق - مخابرات و کارشناسی ارشد جامعه شناسی

توضیحات "آموزش مفهوم سل برودکست شبکه موبایل" :

در این ویدیو کوتاه جادی به مبحث سل برودکست در شبکه موبایل برای اطلاع رسانی نقطه ای در مواقع بحرانی می پردازد و بصورت مفهومی این تکنولوژی را شرح می دهد.

کشورهای بسیاری از سیستم های هشدار در شرایط بحرانی استفاده می کنند که SMS-CB یک مورد از آن ها می باشد. سل برودکست یک مکانیزم مخابراتی است که در همه شبکه های موبایل وجود دارد و برای اطلاع رسانی به یک منطقه خاص در مواقع بحران استفاده می شود. در این ویدیو جادی سعی کرده است بصورت کاملاً مفهومی و ساده این مکانیزم مخابراتی را توضیح دهد.

"آموزش مفهوم سل برودکست شبکه موبایل" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید