توضیحات "آشنایی با انواع داده ها در پایتون برای نوجوانان" :

در ویدیو آشنایی با انواع داده ها در پایتون قصد داریم بصورت کوتاه و با مثال های متعدد به بررسی انواع نوع داده ها در پایتون بپردازیم.

نوع داده در برنامه نویسی از اهمیت بالایی برخوردار است و در زبان در پایتون، زمانی که مقداری را برای یک متغیر تعیین می‌ کنیم، به صورت خودکار نوع داده تعریف می‌ شود. در این ویدیو به بررسی انواع داده در پایتون می پردازیم و سپس شما را با ویژگی های Data Type مختلف آشنا می کنیم. 

آنچه در ویدیو آشنایی با انواع داده ها در پایتون برای نوجوانان بیان می شود:

• اعداد (Int)
• لیست ها (List)
• تاپل ها (Tuple)
• رشته ها (String)
• مجموعه ها (Set)
• لغت نامه ها (Dictionary) 
• ممیز شناور (Float)
• مختلط (Complex) 
• منطقی (ean Type)

"آشنایی با انواع داده ها در پایتون برای نوجوانان" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید