logo campain

توضیحات "آشنایی با دستور for در پایتون" :

در ویدیو کوتاه آشنایی با حلقه for در پایتون قصد داریم به زبان ساده نحوه استفاده از حلقه for در پایتون را آموزش دهیم.

در این آموزش برنامه نویسی به حلقه for در پایتون می پردازیم. حلقه ها یکی از ساختار های مهم و کنترلی در هر زبان محسوب می شوند که در زبان پایتون نیز به همین صورت است. در این ویدیو آموزشی نحوه استفاده از حلقه for در پایتون را همراه با مثال خواهید آموخت. حلقه for در پایتون برای تکرار در یک دنباله یا سایر اشیا قابل تکرار استفاده می شود.

"آشنایی با دستور for در پایتون" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید