جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۱۶۴
دانشجویان مجید میرزایی
۱
دوره های آموزش داده شده
۴
بررسی ها
۱۶
دنبال کنندگان مجید میرزایی
amirmirza.speechlanguage
  • داوود پورمظفری
  • حسین  نوجوان
  • مائده گل افشان
  • ارمیتا باستانی
  • فاطمه مهرپور
  • zahra farokh
  • حسین رستمی شاهراجی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مجید میرزایی

آسیب شناس گفتار و زبان (گفتاردرمانی)
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر