logo campain
۱۰
دانشجویان علی متولی زاده
۲
آموزش های ارائه شده
۷
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان علی متولی زاده
h.h.totakani
  • فاطمه کاشفی

علی متولی زاده (Ali MotoliZadeh)

پایتون و فتوشاپ
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر