logo campain
۶۳۲۱
دانشجویان سینا تقوی عظیمی
۳۷
آموزش های ارائه شده
۳۰۳
بررسی ها
۷۰۷
دنبال کنندگان سینا تقوی عظیمی
sina.deutsch.t
  • پوریا قاسمی
  • Homi Kava
  • کاربر سایت
  • پارسا رفعت رسولی
  • Nima Hooshmand
  • محمد رستگاری
  • مهدی خانی
  • همه دنبال کننده ها

سینا تقوی عظیمی (Sina Taghavi)

مدرس زبان آلمانی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر