۸۱۰
دانشجویان پوریا قاسمی
۷۱
آموزش های ارائه شده
۲۲۳
بررسی ها
۱۷۷
دنبال کنندگان پوریا قاسمی
pouriya
 • مهدی ابوالحسنی
 • جواد نظری
 • امیر جمالی
 • محمد رضا حبیب پور
 • محسن بستان
 • عباس قربانی
 • مهدی امیری
 • همه دنبال کننده ها
 • پوریا قاسمی

 • فیسبوک
 • لینکداین
 • تلگرام
مهندس نرم افزار

درباره پوریا قاسمی : از موسسین رسانه آموزشی لیموناد و مدیر تیم فنی

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط پوریا قاسمی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر